Gil Medrano, Olga, Universitat de València, Espanya