Cuenca, Maria Josep, Universitat de València, Espanya