Cuenca, Maria J., Universitat de València, Espanya