De Azcárraga, José A., Universitat de València, Espanya