del Alcázar, Joan, Universitat Internacional de Gandia, Espanya