Ramis, Guillermo, Universitat de València, Espanya