Tomás, Francisco, Universitat de València, Espanya