Pastor Serra, Eva, Jardí Botànic de la Universitat de València, Espanya