Junyent, Cristina, Universitat Pompeu Fabra, Espanya