Envelliment: el pas del temps

Autors/ores

  • Francisco J. Morales-Olivas Universitat de València
  • Ester Desfilis Universitat de València

Biografies de l'autor/a

Francisco J. Morales-Olivas, Universitat de València

Departament de Farmacologia, Universitat
de València.

Ester Desfilis, Universitat de València

Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, Universitat de València

Descàrregues

Número

Secció

Monogràfic