Els Fragments del Sacramentari de Sant Boi de Lluçanès (Vic. Bib. Espisc., Frag I/6)

Autors/ores

  • Miquel dels Sants Gros i Pujol

Resum

Els disset folis del manuscrit Vic, Bib. Episc., frag. I/6 són les restes d'un sacramentari de tipus gregorià mixt, procedents de la parròquia de Sant Boi de Lluçanès. Foren escrites en l'últim quart del segle X, però, al segon quart del segle XII s'hi feren esmenes adaptant el seu cànon als models d'aquest segle. En això rau la seva singularitat.

Descàrregues

Publicat

2005-12-07

Número

Secció

Articles