Tornar als detalls de l'article <i>Estudis Lingüístics i culturals sobre el Curial e Güelfa. Novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana / Linguistics and Cultural Studies on Curial e Güelfa. A 15th Century Anonymous Chivalric Romance in Catalan</i>. A cura d'Antoni Ferrando Francés. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2012, 2 vol. Baixa Descarrega el PDF