Torres Faus, Francesc, Arxiu del Regne de València