Torres Faus, Francesc Torres Faus, Arxiu del Regne de València