Els repartiments feudals de Mallorca i les seves conseqüències immediates (1230-1245)

Authors

  • Antoni Riera Universitat de Barcelona

Abstract

La conquesta feudal de Mallorca va ser una empresa tècnicament complexa i econòmicament costosa. Fou el resultat d’una acció conjunta de la monarquia, la noblesa i la burgesia catalanes i de cavallers i peons aragonesos i d’altres territoris de la Mediterrània occidental. El participants, un cop conquerida l’illa, van rebre una part del botí i dels béns immobles directament proporcional a la seva aportació a la host, cosa que va provocar tres repartiments territorials. Gairebé tots els grans porcioners van repartir les terres que havien rebut en alou entre cavallers i pagesos, mitjançant concessions en feu i en emfiteusi, respectivament. Entre els primers pobladors de Mallorca preponderaren també els catalans.

Downloads

Issue

Section

Catalan Version