Zamora Alvarez, J., and W. E. Coutts. “Estudio Sobre La relación Que Existe Entre Caracteres Pilosos Y Grupos sanguínios”. Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques (February 7, 2006): 432–454. Accessed July 22, 2024. https://revistes.iec.cat/index.php/BSCM/article/view/11330.001.