Zamora Alvarez, J., and W. E. Coutts. “Estudio Sobre La relación Que Existe Entre Caracteres Pilosos Y Grupos sanguínios”. Butlletí De La Societat Catalana De Matemàtiques, Feb. 2006, pp. 432-54, https://revistes.iec.cat/index.php/BSCM/article/view/11330.001.