[1]
. ., “Problemes i jocs”, Butll. Soc. Catalana de Mat., vol. 4, pp. 68–70, Jun. 2005.