[1]
F. Tomàs, “Sobre el programa de Hilbert i l’aritmètica formalment recursiva”, Butll. Soc. Catalana de Mat., vol. 4, pp. 21–32, Jun. 2005.