[1]
J. Pla i Carrera, “Les Sèries en Newton”, Butll. Soc. Catalana de Mat., vol. 4, pp. 9–20, Jun. 2005.