[1]
. ., “Fe d’errades del <i>Butlletí</i>, vol. 20, núm. 1”, Butll. Soc. Catalana de Mat., vol. 20, no. 2, p. 193, May 2006.