[1]
E. Pons i Tortella, “Nota sobre l’anastomosi facial-bucal i la inervació del múscul buccinador”, Butll. Soc. Catalana de Mat., pp. 365–370, Feb. 2006.