[1]
A. Pi i Sunyer, “El Simpàtic sensitiu: les vies aferents de les vísceres abdominals”, Butll. Soc. Catalana de Mat., pp. 281–342, Feb. 2006.