[1]
C. Dalfó and M. A. Fiol, “Grafs, amics i coneguts”, Butll. Soc. Catalana de Mat., vol. 25, no. 1, pp. 5–29, Sep. 2010.