[1]
E. Feliu, “Polinomis, polítops i punts d’equilibri de xarxes de reaccions”, Butll. Soc. Catalana de Mat., vol. 37, no. 2, pp. 101–136, Oct. 2023.