[1]
. ., “Un apunt de matemàtica financera”, Butll. Soc. Catalana de Mat., vol. 32, no. 2, pp. 101–131, Feb. 2018.