[1]
G. M. Ziegler, “Matar mosques a canonades”, Butll. Soc. Catalana de Mat., vol. 31, no. 1, pp. 73–89, Jul. 2016.