[1]
M. R. Massa i Esteve, “Nous resultats i procediments en les matemàtiques del segle XVII: càlcul de màxims a Pietro Mengoli (1626/1627-1686)”, Butll. Soc. Catalana de Mat., vol. 31, no. 1, pp. 51–71, Jul. 2016.