Gasull i Embid, A. (2014) “De les equacions diferencials d’Abel al problema XVI de Hilbert”, Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, 28(2), pp. 123–146. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/BSCM/article/view/83608.001 (Accessed: 24 June 2024).