Pi i Sunyer, A. (2006) “El Simpàtic sensitiu: les vies aferents de les vísceres abdominals”, Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, pp. 281–342. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/BSCM/article/view/11361.001 (Accessed: 22 July 2024).