Zamora Alvarez, J. and Coutts, W. E. (2006) “Estudio sobre la relación que existe entre caracteres pilosos y grupos sanguínios”, Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, pp. 432–454. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/BSCM/article/view/11330.001 (Accessed: 23 July 2024).