Dalfó, C. and Fiol, M. A. (2010) “Grafs, amics i coneguts”, Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, 25(1), pp. 5–29. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/BSCM/article/view/62448.001 (Accessed: 22 July 2024).