Lladó, C. and Brunat, J. M. (2023) “Les matemàtiques dels setins”, Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, 38(1), pp. 33–66. doi: 10.2436/20.2002.01.108.