Feliu, E. (2023) “Polinomis, polítops i punts d’equilibri de xarxes de reaccions”, Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, 37(2), pp. 101–136. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/BSCM/article/view/150652 (Accessed: 17 April 2024).