Naranjo, J. C. (2017) “Fonaments geomètrics de la reconstrucció 3D”, Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, 31(2), pp. 179–193. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/BSCM/article/view/93711.001 (Accessed: 13 April 2024).