Ziegler, G. M. (2016) “Matar mosques a canonades”, Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, 31(1), pp. 73–89. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/BSCM/article/view/92291.001 (Accessed: 15 June 2024).