Zamora Alvarez, J., and W. E. Coutts. 2006. “Estudio Sobre La relación Que Existe Entre Caracteres Pilosos Y Grupos sanguínios”. Butlletí De La Societat Catalana De Matemàtiques, February, 432-54. https://revistes.iec.cat/index.php/BSCM/article/view/11330.001.