Lladó, Carles, and Josep M. Brunat. 2023. “Les matemàtiques Dels Setins”. Butlletí De La Societat Catalana De Matemàtiques 38 (1):33-66. https://doi.org/10.2436/20.2002.01.108.