Zamora Alvarez, J., & Coutts, W. E. (2006). Estudio sobre la relación que existe entre caracteres pilosos y grupos sanguínios. Butlletí De La Societat Catalana De Matemàtiques, 432–454. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/BSCM/article/view/11330.001