Lladó, C., & Brunat, J. M. (2023). Les matemàtiques dels setins. Butlletí De La Societat Catalana De Matemàtiques, 38(1), 33–66. https://doi.org/10.2436/20.2002.01.108