Feliu, E. (2023). Polinomis, polítops i punts d’equilibri de xarxes de reaccions. Butlletí De La Societat Catalana De Matemàtiques, 37(2), 101–136. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/BSCM/article/view/150652