(1)
, . . Problemes I Jocs. Butll. Soc. Catalana de Mat. 2005, 4, 68-70.