(1)
Guillamon i Grabolosa, T. Una Panoràmica De La matemàtica a Catalunya Durant El Segle XIX. Butll. Soc. Catalana de Mat. 2005, 4, 47-67.