(1)
Nualart, D. Les Martingales I Les Seves Aplicacions Des d’una Perspectiva històrica. Butll. Soc. Catalana de Mat. 2005, 4, 33-46.