(1)
Pla i Carrera, J. Les Sèries En Newton. Butll. Soc. Catalana de Mat. 2005, 4, 9-20.