(1)
Gasull i Embid, A. De Les Equacions Diferencials d’Abel Al Problema XVI De Hilbert. Butll. Soc. Catalana de Mat. 2014, 28, 123-146.