(1)
Pi i Sunyer, A. El Simpàtic Sensitiu: Les Vies Aferents De Les vísceres Abdominals. Butll. Soc. Catalana de Mat. 2006, 281-342.