(1)
Lladó, C.; Brunat, J. M. Les matemàtiques Dels Setins. Butll. Soc. Catalana de Mat. 2023, 38, 33-66.