(1)
Sanz-Perela, T. Per Què Ens Agrada La Música? Una Resposta matemàtica. Butll. Soc. Catalana de Mat. 2023, 37, 173-204.