(1)
Rojas, D. Oscil┬Ěladors En resson├áncia. Butll. Soc. Catalana de Mat. 2023, 37, 137-172.